SERA GAZININ AZALTILMASI

SERA GAZININ AZALTILMASI

SERA GAZININ AZALTILMASI

İklim değişikliği şu anda meydana gelmektedir: sıcaklıklar yükseliyor, yağış döngüleri değişiyor, buzullar ve karlar erimekte ve tüm dünyada ortalama deniz seviyesi yükselmektedir. Isınmanın büyük bir kısmı büyük olasılıkla, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların bir sonucu olarak atmosferik sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen artıştan kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için, bu emisyonları azaltmamız veya önlememiz gerekir.

Sera Gazı Nedir?

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşan ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir.

Sera Gazı Etkisi Nedir?

Güneşten gelen ışın ve ışıklar atmosferden filitrelenerek geçer  yer küreyi ısıtır yer küredeki ısı kaybıda atmosfer tarafından engellenir atmosferin ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera gazı etkisi denir.

Sera Gazı Nasıl Azaltılır

Sera Gazını azaltmaktan maksat Sera Gazı etkisi yapan Sera Gazı Emisyon Miktarlarının azaltılması ile mümkündür. Sera gazı emisyonunu azaltmak için;

 1.  Enerji yoğun sanayileşmeden enerji az yoğun sanayileşmeye geçiş teşvik edilmeli,
 2. Enerji yoğun sanayi tesisleri için sera gazı emisyon sınırlaması ile ilgili çalışmalar yapılmalı,
 3. Ulaşımda yakıt yoğun taşımacılıktan yakıt az yoğun taşımacılığın önü açılmalı,
 4. Çöplerin vahşi şekilde depolanmasına son verilmeli ve çöp depolama alanları biyoreaktörlere dönüştürülmeli,
 5. Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı ile ilgili entegre bir yönetim sistemi oluşturulmalı ve bu konuda sanayileşmenin önü açılmalı,
 6. Yalıtımsız binalarla ilgili yeni vergi sistemi uygulamaya konmalı,
 7. Yaşlı araçlarla ilgili vergi sistemi yeniden düzenlenmeli,
 8. Yaşlı deniz araçları kademeli olarak hizmetten kaldırılmalı,
 9. Emisyon değerleri düşük taşıtlar ve deniz araçları teşvik edilmeli,
 10. Sulak alanlar koruma altına alınmalı,
 11. Ağaçlandırmada seferberlik ilan edilerek orman alanları artırılmalı,
 12. Göl ve göletler artırılmalı,
 13. Şehirde yaşlı araçların toplu taşıma aracı olarak kullanılmasına son verilmeli,
 14. Şehirlerde yeşil alanlar artırılmalı,
 15. Enerji verimliliği düşük ısıtma, soğutma ve mutfak aletlerinin kullanımına kademeli olarak son verilmeli,
 16. Enerjiyi verimli kullanan aletler ve ekipmanlar teşvik edilmeli,
 17. Şehirlerde işyerine ve okullara gitmek için bisiklet yollar yapılmalı,
 18. Atıksular arıtılmalı,
 19. Kalorisi yüksel atıklar, fosil yakıtlar yerine, ek yakıt olarak kullanılmalı,

Site içinde arama yap

DoğadaKeşfet
NeArıyorsun?