Arıların İnsanoğlu İçin Önemi

Arıların İnsanoğlu İçin Önemi

Arıların İnsanoğlu İçin Önemi

Arılar, insanlık tarihinin ilk doğal tatlandırıcısı olarak bal üreten muhteşem yaratılışa sahip hayvanlardır. Biz insanların ve Dünya 'mızdaki canlıların yaşamları, arıların ekosistemdeki önemine bağlıdır. Bu da Dünya 'mız için "Arıların Önemi" 'ni göstermektedir.

Arıların Önemi


Dünyayı yeşillendirmek toprak, su ve güneş ışığından daha fazlasını gerektirir. Dünya mahsullerinin en az yüzde 30'unun ve tüm bitkilerin yüzde 90'nının yayılması ve gelişim göstermesi için çapraz tozlaşmaya ihtiyaçları vardır.

Arılar biyolojik çeşitliliğin ve doğanın korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadırArılar tozlaşmaya ve bunun sonucunda da meyvelerin ve sebzelerin oluşumuna olanak sağlamaktadır. Arılar, polenleri bir çiçekten diğerine taşıyarak doğanın sağlığı için çok önemli bir unsur olan farklı bitki türlerinin varlığını garanti ederler.

Yediğimiz meyve ve sebzelerin büyük bir kısmına arılar sayesinde sahip oluruz.
Kısacası, onları korumamızın tek sebebi sadece bal üretmeleri değildir. İçinde yaşadığımız ekosistem için çok daha büyük bir öneme sahiptirler.

Bu dünyada arıların katkısı olmasaydı, kendilerini tozlaştıramadıkları için birçok bitki türü çoğalamayacaktı. İnsanların yetiştirdiği bitkiler de dahil olmak üzere birçok meyve ve tohum ortadan kalkacaktı. Çiftlik hayvanlarını beslemek için kullanılan bitkiler bile arıların yokluğundan etkilenecekti.

Bitkilerin çimlenmesi için, polenin, çiçeğin erkek kısmından (anter) dişi kısma (damgalamaya) aktarılmasını gerekir. Arılar nektar bulmak için çiçekten çiçeğe doğru hareket ettikçe, yapışkan yüzeyde polen taneleri bırakır ve bitkilerin büyümesine ve besinleri üretmesine izin verir.

Arılar, her yıl milyonlarca tarımsal ürün de dahil olmak üzere milyarlarca bitkiyi tozlaştırarak çalışan işçi arılar olarak ün kazanmaktadır. Aslında arılar gibi tozlaştırıcılar yediğimiz her besinden birinde kilit rol oynamaktadır. 

Büyümek için tozlayıcılara duyulan ihtiyaç sadece çiftliklerde yetiştirilen meyve ve sebzeler değildir. Yabani bitki türlerinin çoğu böcek tozlayıcılarına da bağlıdır. Arılar, vahşi hayvanlar için hayati bir besin kaynağı olan birçok tohum, fındık, yemiş ve meyvenin üretiminden sorumludur.

Arılar ayrıntılı kovanlarıyla bilinir, ancak milyonlarca diğer böcek ve hayvan için ev inşa edilmesine de yardımcı olurlar. Tozlayıcı olarak rolleri tropikal ormanların, savan ormanlık alanlarının ve ılıman yaprak döken ormanların büyümesinde hayati önem taşımaktadır. Söğüt ve kavak gibi birçok ağaç türü, arı gibi tozlayıcılar olmadan büyüyemez.

Kendi bahçenizde bile, kuşlardan ve sincaplardan binlerce küçük böceğe kadar birçok küçük yaratığa ev sahipliği yapar. Arılar ortadan kaybolursa, hayatta kalmak için bu bitkilere bağımlı olan hayvanlar da yok olacaktır.

Arıları olmayan bir dünya, gıdası olmayan bir dünyadır . Aslında, arıların önemi tarım ve nihayetinde yaşam için esastır.

 

Arıların Nesli Tehlikede

 

Günümüzde, arıların önemi ve beslenmemiz konusunda temel bir rol oynadığı konusunda toplumların farkındalığı artmaktadır. Ancak bu, nesli tükenen arıların nasıl kurtarılacağına bir çözüm bulmak için yeterli görünmüyor. Arı neslinin tehlikeye girmesinden en çok sorumlu olan insandır.

Arılar bir çok faktörden dolayı yok olmaktadırlar. İlk ve en önemli faktör, ekosistemin bozulması, ormanların ve tarlaların yoğun ekimler sonucunda doğal ortamın kayıplar yaşamasıdır. Bir başka önemli faktör de, çeşitli arı gruplarının genetik izolasyonuna neden olan  habitatın parçalanmasıdır .

Hastalıkların ortaya çıkması da arıların ortadan kaybolmasını destekleyen bir başka faktördür. İklim değişikliğinin arıların yanı sıra birçok hayvan ve bitki türü üzerinde de güçlü bir etkisi bulunmaktadır.

Tüm bu faktörler bağımsız olarak hareket etmez, hepsi birbiriyle ilişkilidir ve esas olarak insandan kaynaklanan kısır bir çevrede birbirini beslemektedir.


Site içinde arama yap

DoğadaKeşfet
NeArıyorsun?