VATOZ

VATOZ

VATOZ

Vatozlar, yaşadıkları ortama uyum sağlama konusunda çok başarılı deniz canlılarıdır. Kıyılarda, açık denizde veya 3000 metreye ulaşan derinliklerde yaşayabilirler.

Vatoz balığı, ince ve yassı bedeni olan, kıkırdak iskeletli  bir balık türüdür. İki göğüs yüzgeci ve uzun bir kuyruğu olan vatoz, morfolojik farklılıklarına rağmen aslında, köpek balıkları ile akrabadır.

Vatoz Türleri ve Morfolojik Özellikleri

  • Vatozların en ilgi çekici özellikleri üçgen şekilli göğüs yüzgeçleri ve düz dorsoventrallarıdır(sırttan karna doğru olan bölge). Ayrıca, kıkırdağımsı bir iç iskeletleri ve kaynamış bir ön omurları vardır.
  • Büyük ve esnek yüzgeçleri sayesinde hareket ederler. Bu yüzgeçler sayesinde suda kendilerini ileri doğru itebilirler. Ancak, kuyruk yüzgeçleri yok denebilecek kadar kısadır ve anal yüzgeçleri yoktur.
  • Kuyruk yapıları kamçıya benzer; uzun, sivri ve incedir. Genelde üzerinde toksin içeren ufak, sivri dikenler vardır. Bazı vatoz türlerinin kuyrukları zehirlidir ve uzunluğu 30 santime ulaşabilir.
  • Başka bir karakteristik özelliğiyse, genelde tek bir nazal yüzgeci olan ince ve sivri burnudur. Ayrıca, korneaları neredeyse her zaman göz etrafındaki deriyle birleşiktir ve niktitant zarları yoktur.
Yüzme Şekilleri ve Alışkanlıkları
  • Bu balık türü yanal kuyruk hareketleri ve hafif yüzgeç hareketleri ile su altında ilerler. Su altında çok zarif hareket etseler de, vatozlar çok hızlı balıklar değillerdir.
  • Vatozların başka bir ilgi çekici özelliğiyse suyun dışına zıplayabilmeleridir. Uzmanlar vatozların bunu, ciltlerindeki parazitlerden kurtulmak için yaptığına inanmaktadır.
  • Sosyal alışkanlıkları, vatozun türüne göre değişiklik gösterir. Bazı vatozlar çok sosyaldir ve büyük gruplar halinde yaşayıp, birlikte avlanıp birbirlerini korurlar. Öte yandan, bazı vatoz türleri yalnız yaşamayı tercih eder ve sadece çiftleşme döneminde bir araya gelirler.

Site içinde arama yap

DoğadaKeşfet
NeArıyorsun?