Organik Tarım Teknolojileri Nelerdir?

Organik Tarım Teknolojileri Nelerdir?

Organik Tarım Teknolojileri Nelerdir?

Tarım arazilerindeki azalma, köylerden kente göçün hızlanması tarımda verimliliği ve üretimin artırılması gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunun için özellikle organik tarımda verimliliği mümkün hale getirebilmek için teknoloji de büyük bir rol üstlenir.

Dünya organik tarım alanındaki yeni trendlere bakıldığı zaman teknolojilerde ilerleme görülmektedir. Tarımsal üretimlerde daha az girdi ile daha fazla çıktı elde edilebilmesi teknoloji ile mümkün hale gelir. Bu teknolojiler arasında birçok farklı uygulama görebilirsiniz.

Akıllı Tarım Teknolojileri

Organik akıllı tarım teknolojileri, arazilerde analiz, toprak işleme, ekim, ilaçlama ve ürün koşullarını gözlemleyebilme konularında ön plana çıkar. Kontrol sistemleri kullanılarak daha az girdi kullanımı elde edilir ve daha fazla ürün üretilir. Akıllı tarım teknolojileri aynı zamanda gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılmasını da sağlar.

Aşırı girdi kullanarak toprağa ve havaya karışan kimyasallar en az seviyelere indiğinden dolayı çevre kirliliği azaltılır. Yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması böylelikle mümkün hale gelir. İş gücü kolaylığı elde edilmek istendiği zaman organik tarımda akıllı teknolojilerden destek alınması gerekir.

Tarımda kayıt düzeni oluşturmak ekonomik dalgalanmaların önüne geçilmesini sağlar. İşletmeler için doğru kararların hızlıca uygulanması akıllı tarım teknolojilerinin en önemli faydaları arasındadır. Bu durum beraberinde çalışmalarınızın giderek hızlanmasını da sağlar.

Akıllı tarım teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşabilmesi için geliştirilmesi gereken noktalar da vardır. Yaş ortalaması yüksek olan çiftçilerin teknoloji yeterliliklerini geliştirmesi bu noktalar arasında ilk sırada yer alır. Türkiye’de kullanılan tarımsal ekipmanların büyük bir çoğunluğu dijital teknoloji açısından yeterli seviyelere doğru gelmektedir. Ekipmanların daha da uyumlu hale getirilebilmesi için yenilenmelerine ihtiyaç duyulur.

Organik Tarım Sulama ve Gübreleme Sistemleri

Uydular ve dronelar ile yapılabilen arazi taramaları neticesinde arazi üzerinde bitkilerin albedo haritası çıkarılabilir. Yaprak alan indeksi haritaları ve bitki yüksekliği haritaları da nemlilik düzeyini yükseltir. Verimlilik düzeyi gibi özel parametrelerden meydana gelen arazi haritaları organik tarımdaki teknolojiler sayesinde mümkün hale gelir.

Organik tarımda sulama ve gübreleme sistemleri hassas tarıma uygun olabilecek şekilde kullanılır. Toprağın altına yerleştirilebilecek özel sensörler toprağın nemini, pH ve EC gibi değerlerini sık aralıklarda ölçer. Bu ölçüm sonuçlarına göre ortaya çıkarılan strateji doğrultusunda operasyonlar yapılır.

Yerin altına yerleştirilebilecek olan araçlar sulama borularının ve gübreleme işlemlerinin pratik hale gelmesini sağlar. Yalnızca bitkinin köklerine doğru yapılan işlemler su ve gübre maliyetini aza indirirken verimlilik konusunda sizlere avantaj sağlar.

Organik Tarımda Drone Teknolojileri

Dronelar tarımsal uygulamalar için sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle Asya ülkelerinde organik tarımda insansız hava araçlarından yararlanılır. Tarımda drone teknolojisi kullanıldığı zaman mahsulün kontrolleri en iyi şekilde gerçekleştirilebilir hale gelir. İzlemeler sırasında arazinin herhangi bir yerinde hastalık ya da zararlı salgın var mı gibi sorular üzerine yoğunlaşılır.

Riskli durumlar önceden tespit edilirse değişken oranlı ilaçlamalar yapılır. Sadece tespit edilmiş alanın ilaçlanması maliyetin düşmesini sağlar. Toprak sağlığının korunması anlamında bu durum sizlere büyük bir katkı verir. Drone sistemleri özellikle savunma sanayinde askeri amaçlar için kullanılsa da organik tarımda ve hayatın diğer farklı alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır.

Görüntü işleme teknikleri sayesinde ürün analizleri gerçekleştirilir. İlaçlama ve gübreleme gibi işlemler de yapılabilir. İstilacı bitkiler ile mücadele edilmek isteniyorsa yine organik tarım teknolojilerinden destek alınabilir. Tarım alanında her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanan teknolojiler ile çalışmalar hız kazanırken aynı zamanda güvenilir ve daha verimli hale getirilmiş olur.


Site içinde arama yap

DoğadaKeşfet
NeArıyorsun?