Bitkilerin Teknolojide Kullanım Alanları

Bitkilerin Teknolojide Kullanım Alanları

Bitkilerin Teknolojide Kullanım Alanları

Bitkilerde değerli elementler yer alıyor. Nikel ve kadmiyumun topraklardan arıtılması için çalışmalarda bitkilere de yer veriliyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve jeolojik insan topraklarının çalışmaları ile alakalı işlerde de sık sık bitkilerden destek alınıyor. Bitkilerin saflaştırılması ile beraber üretimlerde kullanılması da öne çıkıyor.

Nikeli diğer metallerden ayıran özellikler olması bu duruma yol açıyor. Örneğin, çinko, demir ve bor işletileceği zaman 1,5 nikelli bir kaynak bulunması yeterli oluyor. Kadmiyum da benzer şekilde kurşunla beraber entegre olabildiği için çiplerle elektronik endüstrisinde büyük bir değer kazanıyor. Daha birçok farklı sektör içerisinde bitkilere yer ayrıldığı ve verimli şekilde kullanıldığı da görülüyor.

Kirli toprakların bitkiler vasıtasıyla temizlenmesi de sık sık gündeme geliyor. Bitkiler yakılarak külleri de zenginleştirilebiliyor. İleriye yönelik nikel cevher olarak kullanılabilmesi de mümkün hale geliyor. Nikel toplayan özel bitkiler ile toprak örnekleri biyolojik aktivitelerin incelenmesini sağlıyor. Bitkiler tarafından emilen nikel ve kadmiyum gibi değerli elementler bitkiler vasıtasıyla toplanıyor ve çalışmalar her geçen gün daha da zenginleştiriliyor.

Tıp alanında bitkilerin yaprakları, kökleri, meyveleri ve çekirdekleri gibi kısımları ilaç üretiminde sık sık tercih ediliyor. Bu bilim dalına ‘’Farmakognozi’’ adı veriliyor. İlaçların neredeyse tamamı bitkilerden faydalanılarak elde ediliyor. Dünyanın farklı yerlerinde birçok bitki şifalı otlarla birlikte işlenerek sunuluyor. İlk etapta bitkilerin tıp alanındaki kullanımı Çin bölgesinde ortaya çıkmıştır.

Tentür Hazırlığı

Tentürler 35 ile 40 derece alkol içerikli damıtılmış içkilerin veya aynı derecedeki etil alkol kullanımı ile elde ediliyor. Bir şişe veya ağzı kapanabilen özel bir kavanoz içerisinde kıyılmış bitkiler gevşek bir biçimde doldurulduktan sonra sıvı bitkilerin üst kısma çıkması için sonraki adıma geçiliyor.

Ağzı sıkıca kapatılmış olan şişeler veya kavanozlar belirli bir süre boyunca bekletildikten sonra başlangıç tentürü elde ediliyor. Serin ortamlarda saklanabilen tentürlerin ortalama kullanım ömrünün 2 ile 3 yıl arasında olduğu biliniyor. Hazırlıkların eksiksiz bir biçimde yapılması elde edilecek bitkilerden daha yüksek verimlilik alınabilmesini sağlıyor.

Özsu Çıkarma ve Bitki Lapası

Bitkilerin taze özsuları damla şeklinde kullanılmaya yaraması gibi faydaları da vardır. Özsular evlerde yer alan meyve sıkma aleti ile de elde edilebilir. Teknolojide ortaya çıkan bitkiler yine tentür yöntemindeki gibi basit adımlar takip edilerek oluşturulabiliyor.

Sap ve yapraklar tahta üzerinde bitki lapası haline gelene kadar ezildikten sonra farklı bir biçimde bitkilerin kullanılması mümkün hale geliyor. Lapa kompresi yöntemleriyle yine teknolojide bitkilerin kullanılması gibi avantajlar ortaya çıkıyor.

Transjenik Bitkiler

Genetik modifiye tohumları ile ziraat, ticari ölçekte 1992 yılında ortaya çıkmıştır. 1994 yılında ABD’de izin alındıktan sonra bu ülkede özellikle ziraai ilaç kullanımı azalmıştır. Herbisit toleranslı ve insektlere dirençli olan soya fasulyeleri, mısır, pamuk ve kanola üretimi de bu süreçten sonra gözle görülür bir biçimde hızlanmıştır.

Dört ayrı özel bitki için yararlanılan toplam 271 milyon hektarlık alanın %15’lik ufak bir kısmında genetik modifiye formları yer almaktadır. Mikroorganizmalar ile polimer üretim teknolojisi bir arada kullanılabilir haldedir. Modern biyoteknolojinin, genetik modifiye mikroorganizmalara alternatifleri transjenik bitki ve hayvanlar olarak çne çıkar.

Transjenik özel bitkiler özellikle mısırın çok değerli görülmeyen özel koçanında ve kabuğunda bulunabilir ve polimerler üretmesini sağlar. Teknolojinin birçok farklı alanında ön plana çıkan bitkiler gelecekte daha aktif bir şekilde bu alanda rol üstlenebilir. Ancak teknolojide bitkilerin kullanım alanlarından yararlanabilmeniz için entegre sistemlerden de destek almalısınız.


Site içinde arama yap

DoğadaKeşfet
NeArıyorsun?