Aydın’ın Akıllı Köy’ü tüm köylere model oluşturacak

Aydın’ın Akıllı Köy’ü tüm köylere model oluşturacak

Aydın’ın Akıllı Köy’ü tüm köylere model oluşturacak

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy’ü, yeni nesil kırsal yaşam modeli olarak, bir yandan bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırırken, bir yandan da çevresel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığında Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy, teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla çevresel kalkınmaya katkıda bulunuyor. Akıllı sistemleri sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy, özel ilaçlama ünitesi, erken uyarı sistemi, sulama yönetimi ve çiftçi bilgilendirme eğitimleri ile çevreci tarımcılıkta Türkiye’deki tüm köyler için model oluşturuyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy’ün, geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil kırsal yaşam modeli, bir yandan bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırırken, bir yandan da çevresel kalkınmaya katkı sağlıyor. Akıllı sistemleri sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy, özel ilaçlama ünitesi, erken uyarı sistemi, sulama yönetimi ve çiftçi bilgilendirme eğitimleri ile çevreci tarımcılıkta Türkiye’deki tüm köyler için model oluşturuyor.

Dijital teknolojilerle tarımda sürdürülebilirlik

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla bireyleri, haneleri, kurumları, şehirleri ve köyleri dijitalleştirmeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söylüyor: “Türkiye’nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy ile geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyoruz. Bu model sayesinde, dijitalleşmenin gücüyle tarımsal üretimde verimliliği artırmayı, çiftçimizin sosyal yaşam standartlarını yükseltmeyi ve çevresel gelişime katkıda bulunmayı hedefl iyoruz. Vodafone Akıllı Köy’de sulama otomasyonu, sera otomasyonu, gübre yönetim otomasyonu, kümes otomasyonu, don otomasyonu, süt otomasyonu, arıcılık otomasyonu, pedometre, erken uyarı sistemi gibi Nesnelerin İnterneti uygulamaları ile çiftçilerimizin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken, çevre temizliği ve sağlığının korunmasına da katkıda bulunuyoruz. Vodafone Akıllı Köy projesinin sürdürülebilir başarısı için çalışmaya devam edeceğiz.”

Zirai ilaç kullanımında merkezi kontrol

Vodafone Akıllı Köy’de kurulan ilaçlama ünitesi ile ilaçlamanın çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirgenip sağlıklı gıdaya ulaşılmasında sürdürülebilirlik sağlanıyor. Bu kapsamda, zirai ilaç kullanımı kullanıcının sağlığını koruyacak şekilde kontrollü yapılırken, zirai ilaç kutuları da merkezi bir noktada toplanıyor. Diğer yandan, tohum dikiminden hasada kadar olan süreçte yetiştirilen ürünlerdeki hastalık ve zararlılar ziraat mühendisleri ve uzmanların kontrolünde tespit edilerek yerinde, zamanında ve doğru şekilde ilaçlama yapılıyor. Vodafone Akıllı Köy’de ayrıca, tarımsal ilaç ambalaj atıklarının çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesiyle geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Geri dönüşüm sayesinde kimyasal maddelerin doğaya zarar vermesi engelleniyor.

Doğa dostu yöntemlerle kavun ve marul üretimi

Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Akıllı Köy, toplam 298 dönüm alana yayılıyor. Modern sera uygulamalarından toplu sağım ve süt soğutma sistemine, su ve gübre yönetim merkezinden toprak analiz laboratuvarlarına kadar çiftçilerin hayatını kolaylaştıran imkânlar sunuluyor. Akıllı Köy’de yapılan kavun hasadında sadece 2 ayda dönüm başına 10 ton kavun alınarak kavun üretiminde %150 verimlilik artışı sağlandı. Ayrıca, “Vodafone Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi” kapsamında girişimcilik ve seracılık eğitimleri alan 10 kadın çiftçi, malçlı yetiştiricilik ve damla sulama tekniklerinin yanı sıra iklimlendirmeyi kontrol eden IoT teknolojilerinin kullanıldığı seralarda 30 bin marul üreterek yaklaşık 25 bin TL’lik ek gelir elde etti.

 

Erken uyarıyla gereksiz ilaçlamaya son

Vodafone Akıllı Köy’de tarımsal erken uyarı sistemlerinden de yararlanılıyor. Bu sistemlerde kullanılan özel yazılımlar sayesinde sahaya gitme gereksinimi duyulmadan hastalık ve zararlılar hakkında önceden haber alınarak gereksiz ilaçlamanın önüne geçilebiliyor ve üreticiye doğal önlemler alabilmesi için gerekli zaman sağlanıyor. Böylece, gereksiz ilaçlamadan kaynaklı toprak ve su kirliliği ve gıda kalıntıları oluşumu önleniyor.

Çiftçilere çevre eğitimleri

Akıllı Köy’de çiftçilere yeni teknolojik yöntemlerin yanında ürünün kalitesiyle de doğrudan bağlantılı olmak üzere çevresel etkilerle ilgili bilgilendirme yapılıyor. Çiftçiler zirai ilaç ve gübre kullanımı ve yönetimi, su bilinci ve yönetimi, anız yakmanın çevreye zararları gibi konularda bilgilendiriliyor.

Sulamaya akıllı çözüm

Akıllı Köy’de kurulan Akıllı Sulama Otomasyonu ile sulama işlemleri cep telefonu üzerinden tek tuşla istenilen gün ve saatte uzaktan yönetilip takip edilirken, gerektiği zaman ve miktarda sulama ve gübreleme yapılarak denge sağlanıyor. Merkezi bir sunucu ile iletilen ve sulama sistemleri üzerindeki alıcının Vodafone SIM kartından aldığı sinyaller sulama otomasyonunu meteorolojik verileri de dikkate alarak aktifl eştiriyor. Böylece, bitki en doğru zamanda ve miktarda suyla buluşuyor.


Kaynak: dunya.com

Site içinde arama yap

DoğadaKeşfet
NeArıyorsun?