img
Ana Sayfa

Doğa Takvimi

  • 2020 Doğa Takvimi
  • #çevre
  • #doğa
  • #hayvanlar
  • #doğalyaşam
  • #özelgünler
Dünya Sulak Alanlar Günü
Dünya Sulak Alanlar Günü

Sulak alanların önemine dikkat çekmek üzere 1997 yılından bu yana ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır.

2 Şubat
2 Şubat
Uluslararası Kutup Ayısı Günü
Uluslararası Kutup Ayısı Günü

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle yaşam alanları değişen, yok olan kutup ayıları hakkında farkındalık yaratmak için, her yıl 27 Şubat ‘Dünya Kutup Ayıları Günü’ olarak kutlanıyor.

27 Şubat
27 Şubat
Dünya Yaban Hayatı Günü
Dünya Yaban Hayatı Günü

Tüm dünyadaki yabani bitki ve hayvan türlerine dikkat çekmek ve yaban hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak ,insanlar için önemini anlatmak hedefleniyor.

3 Mart
3 Mart
Dünya Orman Haftası
Dünya Orman Haftası

Dünya Ormancılık Günü’nün amacı, ormanların korunması, geliştirilmesi ve en etkin şekilde işletilmesinin önemini hatırlatmak, ormanın yararlarını ve çevre için taşıdığı anlamı kitlelere anlatabilmektir. 

21 Mart
21 Mart
Dünya Su Günü
Dünya Su Günü

Dünya Su Günü, ülkelerin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması amacıyla 1993 yılından bu yana kutlanmaktadır.

22 Mart
22 Mart
Dünya Balık Göçü Günü
Dünya Balık Göçü Günü

Balık sayısındaki azalmanın önüne geçmek ve daha üretken nehirler elde etmek için göç eden balıkların ve nehirler üzerindeki göç yollarının önemini hatırlatmak amacıyla kutlanmaktadır.

21 Nisan
21 Nisan
Dünya Göçmen Kuşlar Günü
Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Dünya Göçmen Kuşlar Günü, kuşların göç ettiği alanlar kadar konaklama alanlarının da korunması, bu bölgelerde kuşların güvenliğinin sağlanması, göçmen kuşlar ve göç yolculuğu konusunda bilgi ve farkındalığın artması amacıyla kutlanmaktadır.

10 Mayıs
10 Mayıs
Uluslararası Geri Dönüşüm Günü
Uluslararası Geri Dönüşüm Günü

Çevre ve insan sağlığının korunması, doğal kaynak kullanımının azalması, geri dönüşümün teşvik edilmesi, geri dönüşüm kültürünün yerleştirilmesi için tüm dünyada organize edilen atık toplama kampanyalarıyla kutlanmaktadır.

17 Mayıs
17 Mayıs
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında bilinçlenme ve farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

22 Mayıs
22 Mayıs
Dünya Kaplumbağalar Günü
Dünya Kaplumbağalar Günü

Küresel ısınma, aşırı ve yanlış yapılaşma nedeniyle yaşam alanları yok olan kaplumbağalarla ilgili farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenmektedir.

23 Mayıs
23 Mayıs
Dünya Çevre Günü
Dünya Çevre Günü

Doğayı koruma konusunda duyarlılık yaratmayı, küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, giderek artan çevre sorunlarına karşı uluslararası işbirliği sağlamak amacıyla "Dünya Çevre Günü" kutlanmaktadır.

5 Haziran
5 Haziran
Dünya Okyanuslar Günü
Dünya Okyanuslar Günü

Okyanusların dünya üzerindeki yaşam ve vahşi yaşama olan katkısına dikkat çekmek, küresel iklimin düzenlenmesi, ekosistemin ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının korunması amacıyla kutlanmaktadır.

8 Haziran
8 Haziran
Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü
Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü

1994 yılından beri kutlanmakta olan Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü’nde çölleşmenin önüne geçecek çözümler tartışılmakta, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

17 Haziran
17 Haziran
Dünya Doğa Koruma Günü
Dünya Doğa Koruma Günü

Sürdürülebilirlik üzerine odaklanılan Dünya Doğa Koruma Günü’nde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

28 Temmuz
28 Temmuz
Dünya Habitat Günü
Dünya Habitat Günü

1986 yılından beri kutlanmakta olan Dünya Habitat Günü insan yerleşimlerinin geleceği için tüm dünya vatandaşları olarak kolektif sorumluluğumuzu hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Ekim ayının ilk Pazartesi günü
Ekim ayının ilk Pazartesi günü
Hayvanları Koruma Günü
Hayvanları Koruma Günü

Hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

4 Ekim
4 Ekim
Dünya Toprak Günü
Dünya Toprak Günü

2002 yılından beri kutlanmakta olan ‘Dünya Toprak Günü’nün amacı insan hayatında ve doğal ekosistemdeki önemini anlatmak, insanları toprakla bütünleştirmek ve insan hayatında en kritik öneme sahip olan varlığın değerini küresel anlamda ortaya koymaktır.

5 Aralık
5 Aralık